Zadzwoń do nas: (+22) 786-00-70
e-mail: sekretariat@vivo.pl

Barbara Kobiela

sychologist-person

Barbara Kobiela

Pedagog specjalny, terapeuta ręki, terapeuta pedagogiczny, terapeuta EEG Biofeedback.

Ukończyła studia magisterskie na kierunku resocjalizacja oraz studia drugiego stopnia na kierunku edukacja integracyjna i włączająca.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach: pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie - oligofrenopedagogika oraz diagnoza i terapia pedagogiczna.

Doskonaliła swój warsztat pracy biorąc udział w licznych szkoleniach i warsztatach m.in z zakresu autyzmu, komunikacji, treningu jedzenia, AAC, radzenia sobie z zachowaniami trudnymi, TUS, terapii ręki. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w m.in w szkole specjalnej, przedszkolu terapeutycznym, poradniach psychologiczno - pedagogicznych. Prowadziła zajęcia indywidualne z terapii pedagogicznej, grupowe z terapii ręki,Treningi Umiejętności Społecznych, treningi jedzenia, warsztaty dla rodziców dotyczące radzenia sobie z trudnymi zachowaniami.

W pracy ważne jest dla niej kreatywność, pasja i entuzjazm, ceni sobie indywidualne podejście do dzieci. W wolnym czasie lubi słuchać muzyki oraz fotografować.

(+22) 786-00-70