Zadzwoń do nas: (+22) 786-00-70
e-mail: sekretariat@vivo.pl

Katarzyna Miętus

sychologist-person

Katarzyna Miętus

Dyrektor Poradni VIVO

Psycholog, logopeda kliniczny i fonoaudiolog, Provider Neuroflow ®, praktyk Metody Tomatisa®. Lata studiów poświęciła na pracę kliniczną współpracując z pacjentami doświadczających problemów neurologicznych i laryngologicznych. Swoje doświadczenie z dziećmi zdobywała pracując w placówkach medycznych oraz edukacyjnych. Stale rozwija i doskonali swój warsztat pracy otwierając się na nowe metody. Brała udział m.in. w szkoleniach z Metody Krakowskiej, AAC (wspomagających i alternatywnych metod komunikacji), logorytmiki oraz komunikacji osób z autyzmem, mutyzmem i afazją.

Obecnie współpracuje z Poradnią Vivo jako dyrektor i terapeuta. Na co dzień pracuje z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi, autyzmem, zespołem Aspergera, oraz niepełnosprawnością sprzężoną; przeprowadza diagnozy i terapie, również u kilkumiesięcznych dzieci. Zajmuje się trudnościami dotyczącymi m.in.: braku komunikacji werbalnej, nieprawidłowej artykulacji, problemami przetwarzania słuchowego a także nieprawidłowego napięcia mięśniowego w obrębie twarzy i narządów artykulacyjnych, dysfagią i nadwrażliwością sfery oralnej oraz całego ciała.

Chętnie współpracuje z rodzicami umożliwiając obserwację swoich zajęć, poprzez które udziela wskazówek dotyczących pracy w domu.

(+22) 786-00-70