Zadzwoń do nas: (+22) 786-00-70
e-mail: sekretariat@vivo.pl

Milena Matera

sychologist-person

Milena Matera

Pedagog Specjalny, Terapeuta Pedagogiczny, Terapeuta Ręki, Socjolog.

Terapeuta od zadań specjalnych, pasjonatka zindywidualizowanego podejścia do potrzeb i możliwości podopiecznych. W gabinecie terapeutycznym najczęściej można spotkać ją na dywanie zaangażowaną w zabawę z dzieckiem. Szuka innowacyjnych rozwiązań, podąża za zainteresowaniami dziecka i stara się przekuć zabawę w terapię.

Pracuje z dziećmi z różnorodnymi wyzwaniami rozwojowymi takimi jak autyzm, niepełnosprawność intelektualna, zespoły genetyczne, jak również z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce. Zajmuje się wprowadzaniem u dzieci komunikacji wspomagającej i terapią ręki. Przeprowadza diagnozy specyficznych trudności w nauce występujących u dzieci i młodzieży.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – studia podyplomowe, Pedagogika Specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem,
Absolwentka Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica w Płocku – studia podyplomowe, Diagnoza i terapia pedagogiczna,
Absolwentka Uniwersytety Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Socjologia

Swoją wiedzę zdobyła na licznych kursach i szkoleniach:

2019 - Trening jedzenia: praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową i inne trudności z karmieniem, Fundacja Krok po kroku,
2018 – Logorytmika – ruch, słuch, słowo, ProCentrum,
2018 – Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0.-12. miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, Szkoła Terapii Karmienia „Od pestki do języka”,
2018 – Praktyczne zastosowanie alternatywnej i wspomagającej komunikacji w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Puzzle – Dopasowane Szkolenia,
2018 – Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC), Przystań Szkraba,
2017 - Formy aktywności muzycznej w edukacji przedszkolnej w świetle Podstawy Programowej, Nutki Ludki,
2017 - Praca z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z zaburzeniami koncentracji uwagi,
2017 – Instruktor Masażu Shantala, Polska Szkoła Masażu Shantala,
2017 – Arteterapia,
2016 – Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej, ProCentrum,
2016 – MAKATON I st.
2016 –Trening Umiejętności Społecznych zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z diagnozą Zespołu Aspergera, Pomoc Autyzm,
2015 – Wstęp do Sensoplastyki, Inkubator Inspiracji,

Doświadczenie zdobyła pracując w:

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Vitautia
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Vitautia,
Miejskie Przedszkole nr 3 w Zielonce

(+22) 786-00-70