Zadzwoń do nas: (+22) 786-00-70
e-mail: sekretariat@vivo.pl

Integracja sensoryczna

16 czerwca 2021

Integracja sensoryczna

Terapia SI odbywa się po przeprowadzeniu diagnozy Integracji Sensorycznej, która ma na celu ocenę przebiegu procesów sensorycznych i wskazanie obszarów i rodzajów zaburzeń. Diagnoza jest podstawą do dalszej terapii. (czytaj: Diagnoza Integracji Sensorycznej) Terapia ma postać „naukowej zabawy” i polega na właściwym dawkowaniu odpowiednich bodźców sensorycznych, a także dostosowaniu ćwiczeń do wieku dziecka, tak by […]

16 czerwca 2021

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa – forma rehabilitacji, której celem jest wyrobienie funkcji zastępczych oraz kształtowanie pewnych postaw, za pomocą których można nabywać nowe umiejętności. Terapia zajęciowa ma charakter usprawniający. Terapia zajęciowa polega na angażowaniu pacjenta w różne aktywności z dziedziny zajęć psychoruchowych. W czasie zajęć podejmowane są ćwiczenia, które działają kilkutorowo, na sprawność fizyczną oraz samopoczuci i rozwój […]

16 czerwca 2021

Terapia metodą PNF

Metoda PNF (Proprioceptiv Neuromuscular Facilitation) – w tłumaczeniu torowanie nerwowo-mięśniowe. Ćwiczenia mają na celu zwiększyć siłę mięśni i zakres ruchów. Ruchy stosowane w tej metodzie są zgodne z naturalną pracą mięśni i stawów. Każdy ruch odbywa się w trzech płaszczyznach, co wymusza zaangażowanie do pracy maksymalnej ilości włókien mięśniowych. Koncepcja ta zakłada pozytywne nastawienie do […]

16 czerwca 2021

Terapia NDT-Bobath

Terapeuta NDT-Bobath przeprowadza tzw. wspomagania, oddziałuje w ten sposób bezpośrednio poprzez swoje dłonie na ciało pacjenta. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi przez ręce terapeuty możliwa jest jednoczesna ocena napięcia mięśniowego, jego zmiany podczas ruchu, kontrolowanie przebiegu ruchu, jego zapoczątkowanie i następnie torowanie prawidłowej aktywności. Oznacza to, że ćwiczony ruch powinien być możliwie zbliżony do prawidłowego ruchu. Plan […]

16 czerwca 2021

Terapia psychologiczna

Zajęcia z psychologiem – służą stymulowaniu rozwoju psychicznego dzieci młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, poprzez ćwiczenia funkcji poznawczych, percepcyjnych, emocjonalnych oraz interpersonalnych.  W czasie zajęć dotykane są sfery rozwoju osobistego, inteligencji emocjonalnej, wzmacniania systemu wartości. Podczas zajęć dziecko uczy się: wyrażania własnych emocji oraz radzenia sobie z nimi pokonywania swoich barier radzenia sobie […]

16 czerwca 2021

Terapia surdopedagogiczna

Terapia surdopedagogiczna skierowana jest do dzieci z wadą słuchu oraz zaburzeniami mowy które wynikają z wady słuchu. Głównym celem terapii jest rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych. Zajęcia są prowadzone indywidualnie z dzieckiem, pozwala to na poznanie skali trudności z jakimi mierzy się dziecko oraz wypracowanie odpowiedniego systemu działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Terapia surdopedagogiczna skupia […]

16 czerwca 2021

Terapia fizjoterapeutyczna

Fizjoterapia – oznacza dosłownie przywracanie sprawności. Jest to rodzaj holistycznej terapii, gdzie długość terapii oraz metody jakie zostaną w niej zastosowane zależne są od stanu pacjenta oraz stopnia utraty danych funkcji. Jednym ze składowych rehabilitacji jest fizjoterapia. Składa się ona z kinezyterapii ( leczeniem ruchem), masażu oraz fizykoterapii. Zadaniem fizjoterapii jest poprawa sprawności ruchowej, zmniejszenie dolegliwości […]

30 kwietnia 2021

Integracja bilateralna

Integracja bilateralna – program terapeutyczny stworzony przez Sheila Dobie (Szkocja) składający się z indywidualnie dobranych ćwiczeń zachęcających mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców. Terapia bazuje na badaniach potwierdzających, że ruch jest podstawą wszystkich procesów uczenia się. Ćwiczenia zawarte w programie terapeutycznym uwzględniają trzy osie ciała i sześć pozycji rozwojowych. Integracja bilateralna wspiera rozwój […]

30 kwietnia 2021

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna, to szereg specjalistycznych oddziaływań na dziecko, które przejawia różnego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym i społecznym w obrębie motywacji, nabywania i przyswajania wiedzy, integracji i współżycia społecznego.  Zajęcia pedagogiczne skierowane są  do dzieci, które uzyskały orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju czyli: dzieci […]

30 kwietnia 2021

Masaż Shantala dla niemowląt i dzieci

Kurs masażu Shantala dla niemowląt od 2-go tygodnia do 9-go miesiąca życia. Kurs składa się z cyklu 4 spotkań trwających około 90min. Spotkania odbywają się w tygodniowych odstępach czasu, aby spokojnie, systematycznie wprowadzać poszczególne etapy masażu w codzienny tryb życia niemowlęcia. Kurs odbywa się w kameralnych grupach do 3 rodziców/opiekunów z dziećmi lub indywidualnie. W […]