Zadzwoń do nas: (+22) 786-00-70
e-mail: sekretariat@vivo.pl

Trening słuchowy Tomatisa

30 kwietnia 2021

Trening słuchowy Tomatisa

Metoda Tomatisa – Trening uwagi słuchowej Metodę kształcenia uwagi słuchowej wynalazł 40 lat temu francuski otolaryngolog, foniatra i neurolog – prof. Alfred Tomatis. Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji, dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijanie zdolności językowych i komunikacyjnych, a także zwiększanie kreatywności oraz poprawa zachowań społecznych. Metoda polega na […]

30 kwietnia 2021

Neuroflow

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line i jest dostępny na na platformie internetowej. Dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu diagnozy w naszej Poradni. Program ćwiczeń pozwala na […]

30 kwietnia 2021

Terapia ręki

Terapia ręki: to usprawnianie małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Terapia ręki to nie tylko ćwiczenia dłoni i palców, ale przede wszystkim usprawnianie całego ciała, dlatego ćwiczenia na początku skupiają się na obręczy barkowej i całej kończyny górnej. W zależności od występujących zaburzeń terapia opiera się na wzmacnianiu siły mięśniowej, likwidowaniu napięć, […]

30 kwietnia 2021

TUS

TUS – Trening Umiejętności Społecznych.  Trening przeznaczony jest dla osób które doświadczają trudności w funkcjonowaniu społecznym. Podczas zajęć uczestnicy uczą się umiejętności społecznych niezbędnym w codziennym funkcjonowaniu, a tym samym rozwijają swoje kompetencje społeczne. Uczestnicy uczą się rozpoznawać i reagować na swoje i cudze emocje, uczą się prawidłowej komunikacji oraz współpracy w grupie. Podczas zajęć […]

30 kwietnia 2021

Dogoterapia

Dogoterapia – zajmuje się wspomaganiem rozwoju emocjonalnego i poznawczego dziecka, uczy spontanicznej reakcji na określone sytuacje. Umożliwia budowanie motywacji, gdyż obecność psa jest zachętą do wykonywania ćwiczeń i przyswajania wiedzy. Podczas zajęć dogoterapeuta pracuje nad: zwiększeniem aktywności i sprawności ruchowej; doskonaleniem umiejętności okazywania emocji oraz reagowania na nie; polepszeniu koncentracji; zwiększeniem swojego poczucia odpowiedzialności i […]

30 kwietnia 2021

Logorytmika

Logorytmika – metoda stosowana w logopedii, która wykorzystuje muzykę i teksty słowne, łącząc je z ruchami ciała; forma połączenia rytmiki i terapii logopedycznej. Głównym celem jest oddziaływanie słuchowo-ruchowe, które przekłada się na:  usprawnienie oddechu; korygowanie wad wymowy i zaburzeń słuchu; kształtowanie prawidłowej fonacji; usprawnienie narządów mowy; uwrażliwienie na cechy muzyki i mowy (rytm, tempo, melodia, […]

30 kwietnia 2021

Trening słuchowy Johansena

Trening Johansena IAS – metoda, której początek dał dr Kjeld Johansen – duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją.  Program Johansen IAS opiera się na nagranej na syntezatorze muzyce odpowiednio dobranej do potrzeb uczestnika programu. Utwory muzyczne, obejmujące różne częstotliwości, działają w sposób stymulujący poprawiając funkcjonowanie uwagi słuchowej uczestnika. Do realizacji programu […]

30 kwietnia 2021

Terapia logopedyczna/neurologopedyczna

Terapia logopedyczna – zajmuje się stymulacją rozwoju mowy i komunikacji. Terapia poprzedzona jest diagnozą, opartą na wywiadzie, obserwacji i analizie specjalistycznych testów.  Cele terapii • usprawnienie motoryki narządów mowy • korygowanie wad wymowy • poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej • rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych Neurologopedia zajmująca się […]

30 kwietnia 2021

Hipoterapia

Hipoterapia – metoda rehabilitacji psychoruchowej, która odbywa się przy udziale koni, najczęściej u dzieci i młodzieży. Dla najmłodszych, kontakt z koniem jest często niezastąpionym źródłem pomocy, dzięki hipoterapii można łatwiej pokonywać lęki, budować więzi, wyrażać własne emocje. W sesji terapeutycznej uczestniczą zazwyczaj dwie osoby – jedna z nich prowadzi konia i dba o zachowanie bezpieczeństwa, druga prowadzi zajęcia […]