Zadzwoń do nas: (+22) 786-00-70
e-mail: sekretariat@vivo.pl

Warsztaty: Jak być rodzicem, ale pozostać sobą

21 października 2022

Warsztaty: Jak być rodzicem, ale pozostać sobą

Bycie rodzicem nie jest łatwe. Jeśli czujecie się w tej roli zmęczeni, doświadczacie frustracji, jeśli dzieci wchodzą Wam na głowę albo nie potraficie pogodzić obowiązków zawodowych i rodzicielskich – te warsztaty są dla Was! Tutaj nawiążecie kontakt z innymi rodzicami, wymienicie się doświadczeniami, problemami i pomysłami na ich rozwiązanie. Razem poszukacie równowagi pomiędzy wymaganiami, jakie […]

16 czerwca 2021

Warsztaty dla pracowników

Nasi specjaliści prowadzą szkolenia dla nauczycieli, opiekunów i terapeutów. Są one dopasowane do poziomu i potrzeb grupy docelowej – np. nauczyciel dowiaduje się, na co zwracać uwagę w postawie/sylwetce ciała dziecka aby,  w razie potrzeby, zaproponować jego rodzicom konsultację lekarską. Inny przykład: wychowawca w przedszkolu uczy się rozpoznawać trudne zachowania, które mogą być związane z […]

16 czerwca 2021

Realizacja zajęć terapeutycznych

Bezpłatne terapie dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym. Zadaniem ustawowym poradni psychologiczno-pedagogicznych jest organizacja i prowadzenie wspomagania przedszkoli i szkół, także w zakresie zajęć dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.  Dlatego prowadzimy terapie specjalistyczne we współpracy z przedszkolem/szkołą dziecka. Terapie te są opłacane bezpośrednio przez macierzystą placówkę dziecka, a środki pochodzą z […]

16 czerwca 2021

Rehabilitacja

Rehabilitacja – oznacza dosłownie przywracanie sprawności. Jest to rodzaj holistycznej terapii, gdzie długość terapii oraz metody jakie zostaną w niej zastosowane zależne są od stanu pacjenta oraz stopnia utraty danych funkcji. Jednym ze składowych rehabilitacji jest fizjoterapia. Składa się ona z kinezyterapii ( leczeniem ruchem), masażu oraz fizykoterapii. Zadaniem fizjoterapii jest poprawa sprawności ruchowej, zmniejszenie […]

16 czerwca 2021

Warsztaty rodzicielskie

“Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami u dzieci – metoda C. Sutton” Metoda ta skierowana jest do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, u których pojawiają się zachowania trudne, z którym rodzic nie potrafi sobie poradzić. Bazuje ona na wzmacnianiu zachowań pozytywnych. Celem oddziaływań jest zachęcanie dzieci do lepszego zachowania się. Rodzina […]

16 czerwca 2021

Poradnictwo rodzinne

Poradnictwo rodzinne – obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny. Jego celem  jest poprawa funkcjonowania rodziny, niesienie pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych a także przeciwdziałanie kryzysom

16 czerwca 2021

Integracja sensoryczna

Terapia SI odbywa się po przeprowadzeniu diagnozy Integracji Sensorycznej, która ma na celu ocenę przebiegu procesów sensorycznych i wskazanie obszarów i rodzajów zaburzeń. Diagnoza jest podstawą do dalszej terapii. (czytaj: Diagnoza Integracji Sensorycznej) Terapia ma postać „naukowej zabawy” i polega na właściwym dawkowaniu odpowiednich bodźców sensorycznych, a także dostosowaniu ćwiczeń do wieku dziecka, tak by […]

16 czerwca 2021

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa – forma rehabilitacji, której celem jest wyrobienie funkcji zastępczych oraz kształtowanie pewnych postaw, za pomocą których można nabywać nowe umiejętności. Terapia zajęciowa ma charakter usprawniający. Terapia zajęciowa polega na angażowaniu pacjenta w różne aktywności z dziedziny zajęć psychoruchowych. W czasie zajęć podejmowane są ćwiczenia, które działają kilkutorowo, na sprawność fizyczną oraz samopoczuci i rozwój […]

16 czerwca 2021

Terapia metodą PNF

Metoda PNF (Proprioceptiv Neuromuscular Facilitation) – w tłumaczeniu torowanie nerwowo-mięśniowe. Ćwiczenia mają na celu zwiększyć siłę mięśni i zakres ruchów. Ruchy stosowane w tej metodzie są zgodne z naturalną pracą mięśni i stawów. Każdy ruch odbywa się w trzech płaszczyznach, co wymusza zaangażowanie do pracy maksymalnej ilości włókien mięśniowych. Koncepcja ta zakłada pozytywne nastawienie do […]

16 czerwca 2021

Terapia NDT-Bobath

Terapeuta NDT-Bobath przeprowadza tzw. wspomagania, oddziałuje w ten sposób bezpośrednio poprzez swoje dłonie na ciało pacjenta. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi przez ręce terapeuty możliwa jest jednoczesna ocena napięcia mięśniowego, jego zmiany podczas ruchu, kontrolowanie przebiegu ruchu, jego zapoczątkowanie i następnie torowanie prawidłowej aktywności. Oznacza to, że ćwiczony ruch powinien być możliwie zbliżony do prawidłowego ruchu. Plan […]