Zadzwoń do nas: (+22) 786-00-70
e-mail: sekretariat@vivo.pl

Terapia logopedyczna/neurologopedyczna

Terapia logopedyczna/neurologopedyczna

Terapia logopedyczna – zajmuje się stymulacją rozwoju mowy i komunikacji. Terapia poprzedzona jest diagnozą, opartą na wywiadzie, obserwacji i analizie specjalistycznych testów. 

Cele terapii
• usprawnienie motoryki narządów mowy
• korygowanie wad wymowy
• poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej
• rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego
• wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych

Neurologopedia zajmująca się diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem OUN.

Wykorzystywane metody:

  • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC): Makaton, PECS
  • Masaż logopedyczny
  • Nauka jedzenia i połykania
  • Metoda symultaniczno-sekwencyjna
  • Metoda krakowska