Zadzwoń do nas: (+22) 786-00-70
e-mail: sekretariat@vivo.pl

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna

Zajęcia z psychologiem – służą stymulowaniu rozwoju psychicznego dzieci młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, poprzez ćwiczenia funkcji poznawczych, percepcyjnych, emocjonalnych oraz interpersonalnych. 

W czasie zajęć dotykane są sfery rozwoju osobistego, inteligencji emocjonalnej, wzmacniania systemu wartości.

Podczas zajęć dziecko uczy się:

  • wyrażania własnych emocji oraz radzenia sobie z nimi
  • pokonywania swoich barier
  • radzenia sobie z kryzysami, porażkami
  • zrozumienia siebie i otoczenia
  • szacunku do siebie i innych
  • poczucia własnej wartości
  • dostrzegania mocnych stron oraz uwrażliwiania na słabe strony