Zadzwoń do nas: (+22) 786-00-70
e-mail: sekretariat@vivo.pl

Dogoterapia

Dogoterapia

Dogoterapia – zajmuje się wspomaganiem rozwoju emocjonalnego i poznawczego dziecka, uczy spontanicznej reakcji na określone sytuacje. Umożliwia budowanie motywacji, gdyż obecność psa jest zachętą do wykonywania ćwiczeń i przyswajania wiedzy.

Podczas zajęć dogoterapeuta pracuje nad:

  • zwiększeniem aktywności i sprawności ruchowej;
  • doskonaleniem umiejętności okazywania emocji oraz reagowania na nie;
  • polepszeniu koncentracji;
  • zwiększeniem swojego poczucia odpowiedzialności i samodzielności;
  • przełamywaniem lęku przed zwierzętami;
  • nauką empatii i wrażliwości;
  • usprawnianiem ruchowym i psychoruchowym motoryki dużej;
  • budowaniem bezpiecznych relacji z psem i poczuciem bezpieczeństwa na zajęciach.