Zadzwoń do nas: (+22) 786-00-70
e-mail: sekretariat@vivo.pl

Logorytmika

Logorytmika

Logorytmika – metoda stosowana w logopedii, która wykorzystuje muzykę i teksty słowne, łącząc je z ruchami ciała; forma połączenia rytmiki i terapii logopedycznej.

Głównym celem jest oddziaływanie słuchowo-ruchowe, które przekłada się na: 

  • usprawnienie oddechu;
  • korygowanie wad wymowy i zaburzeń słuchu;
  • kształtowanie prawidłowej fonacji;
  • usprawnienie narządów mowy;
  • uwrażliwienie na cechy muzyki i mowy (rytm, tempo, melodia, dynamika, barwa dźwięku, metrum);
  • doskonalenie słuchu fonematycznego;
  • kształtowanie pamięci muzycznej;
  • kształtowanie szybkiej reakcji ruchowej na sygnały słowne, dźwięk, ciszę;
  • budowanie umiejętności percypowania i odtwarzania ruchem tempa, rytmu, akcentacji i ekspresji w muzyce oraz wypowiedzi słownej;
  • poprawę koncentracji uwagi.