Zadzwoń do nas: (+22) 786-00-70
e-mail: sekretariat@vivo.pl

Neuroflow

Neuroflow

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line i jest dostępny na na platformie internetowej. Dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu diagnozy w naszej Poradni.

Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudności do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony może być w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.

 

Wskazania do terapii:

 • Trudności w skupieniu uwagi
 • Trudności w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych
 • Problemy z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
 • Trudności z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
 • Dziecko prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi
 • Dziecko często sprawia wrażenie nieobecnego
 • Dziecko chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy

 

Efekty terapii:

 • różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych
 • utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie
 • podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób
 • wydłuża pamięcć słuchową
 • rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię język