Zadzwoń do nas: (+22) 786-00-70
e-mail: sekretariat@vivo.pl

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna, to szereg specjalistycznych oddziaływań na dziecko, które przejawia różnego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym i społecznym w obrębie motywacji, nabywania i przyswajania wiedzy, integracji i współżycia społecznego. 

Zajęcia pedagogiczne skierowane są  do dzieci, które uzyskały orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju czyli:

 • dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, 
 • dzieci z niepełnosprawnością i przewlekle chorych, w tym m.in. z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, z wadami słuchu, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa i innymi zespołami genetycznymi,
 • uczniów niedostosowanych społecznie,
 • uczniów z trudnościami w nauce powstałymi w następstwie wad rozwojowych,
 • uczniów z diagnozą specyficznych trudności w nauce. 

 

Celem zajęć pedagogicznych jest kształtowane i rozwijane są umiejętności z zakresu: 

 • funkcji wzrokowych, 
 • funkcji słuchowych,  
 • motoryki małej, w tym terapii ręki, 
 • koordynacji wzrokowo – ruchowej, 
 • rozwoju poznawczego, 
 • umiejętności szkolnych (czytanie, pisanie, liczenie), 
 • umiejętności komunikacyjnych, w tym komunikacji wspomagającej u dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.