Zadzwoń do nas: (+22) 786-00-70
e-mail: sekretariat@vivo.pl

TUS

TUS

TUS – Trening Umiejętności Społecznych. 

Trening przeznaczony jest dla osób które doświadczają trudności w funkcjonowaniu społecznym. Podczas zajęć uczestnicy uczą się umiejętności społecznych niezbędnym w codziennym funkcjonowaniu, a tym samym rozwijają swoje kompetencje społeczne. Uczestnicy uczą się rozpoznawać i reagować na swoje i cudze emocje, uczą się prawidłowej komunikacji oraz współpracy w grupie. Podczas zajęć uczestnicy analizują swoje jak i innych zachowanie, w określonych sytuacjach.  

Trening Umiejętności Społecznych ma na celu kształtowanie oraz rozwijanie takich zdolności i zachowań jak:

  • Samoświadomości- zdolności do uświadamiania sobie uczuć własnych oraz innych osób niezbędnych do prawidłowych interakcji społecznych, właściwego kontrolowania własnych emocji jak również kontroli nad własnymi uczuciami i impulsami,
  • Aktywnego słuchania – umiejętności słuchania innych oraz analizowania wypowiedzi i odnoszenia się do nich w kontekście własnych odczuć i przemyśleń,
  • Obserwacji zachowań, reakcji oraz odczuć innych osób, refleksji nad werbalnymi i niewerbalnymi aspektami interakcji interpersonalnych,
  • Rozwijaniem kreatywności i wyobraźni -zdolności do postrzegania spraw z punktu widzenia innej osoby, 
  • Tolerancji – poszanowania dla różnic interpersonalnych.

Zajęcia skierowane są do między innymi do osób:

  • które doświadczają trudności w funkcjonowaniu społecznym,
  • dla osób z zaburzeniami: ADHD, Zespół ASpergera, Autyzm,
  • dla osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Zajęcia prowadzone są przez psychologa i pedagoga.